نار

/ 3 نظر / 78 بازدید
(◕‿◕)✿ ایلےِ پِسَري ✿(◕‿◕)

رَسول اَکرَم صَلی الله عَلیه وَ آله فَرمودَند : هَـرکـَس بِشارَت ماه رَبیع الَاوَل را به مَن بِدَهَد ؛ مَن بِشارَت بِهِشت را به او می دَهَم . [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][گل] [گل][قلب] اَوَلــــــــــــــــ رَبـــــیــــــع مـُـبــــــــارَکــــــــــــــــــــــ بــــــــاد [قلب][گل] [گل][قلب] اَوَلــــــــــــــــ رَبـــــیــــــع مـُـبــــــــارَکــــــــــــــــــــــ بــــــــاد [قلب][گل] [گل][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

آمد

درود بر شما .میدونید این آدرس قبلن مال من بوده [لبخند] امروز اومدم ببینم اگر آدرس آزاد هست برش گردونم که دیدم شما انتخاب کردید .